Neem contact op met Robbert Jollie Ongediertebestrijding!

In geval van spoed is Jollie Ongediertebestrijding binnen 24 uur beschikbaar.

Plaagdierbeheersing voor bedrijven

Robbert Jollie Ongediertebestrijding werkt voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.
Zoals restaurants, tankstations, biolabratoria, afvalverwerkstations, vastgoedbeheerders, gemeenten en scholen.

Of het nu gaat om een eenmalige bestrijding, of het opzetten van een plaagdierbeheersingsplan, bij ons bent u in goede handen.

Als het gaat om het structureel onderhoud op het gebied van dierplagen, brengen wij graag eerst een bezoek aan uw locatie. Hierbij maken wij een analyse van de risico's op het gebied van dierplagen en luisteren wij naar uw wensen als opdrachtgever. Aan de hand daarvan zullen wij u een voorstel doen. Dit bezoek is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Ook bij het aangaan van een samenwerking zit bij u bij ons nergens aan vast. Zo hoeft u bij ons (in tegenstelling tot veel andere dierplaag bestrijders) niet te tekenen voor een bepaalde tijd. De samenwerking moet ten alle tijde wederzijds bevallen om goede eindresultaten te kunnen behalen. Mocht u ooit het idee krijgen dat u bij een andere bestrijdingsbedrijf beter af bent, zullen wij u daar niet van weerhouden.

 

Meer informatie over onze visie en werkwijze mbt dierplaagbeheersing (ook wel IPM, Integrated Pest Management genoemd) treft u hieronder.

Wat te verstaan onder 'dierplaagbeheersing':
Dierplaagbeheersing is het vinden van een balans tussen mensen en dier. Waarbij de overlast dermate wordt teruggedrongen/verholpen/voorkomen om gevaren zoveel als mogelijk in de kiem te smoren. De kosten die hiermee gepaard gaan dienen altijd lager te zijn dan de kosten die een dergelijke plaag kan veroorzaken.

Altijd iemand bereikbaar om vragen te kunnen stellen op het gebied van ongedierte:
Ook al komen wij bij veel bedrijven (zoals restaurants) voor muizen, er spelen van tijd tot tijd altijd andere plagen op. Denk bijvoorbeeld aan fruitvliegen, of voorraadaantastende insecten als broodkevers of motten. U doet er u voordeel mee om een bestrijdingstechnici als ons in dienst te hebben. Wij kunnen u altijd voorzien van de juiste informatie om dergelijke plagen aan te pakken. Voor het delen van kennis, ook op andere dierplagen dan waar we voor komen, worden geen extra kosten berekend.

Rapportage:
Bij elk bezoek wordt een rapport opgesteld. Daarin wordt in het kort vastgelegd welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd, met welke bestrijdingsmiddelen er gewerkt wordt. En zullen er adviezen en/of opmerkingen in worden geschreven door de bestrijdingstechnicus. Bijvoorbeeld een advies welke de bestrijding kan bevorderen. Of juist één waarmee dierplagen kunnen worden voorkomen. Ook waarneming van andere dierplagen of bouwkundige gebreken zullen hierin worden vermeld.
Deze rapportages zijn veelal een vereisten voor bedrijven die met voedingsmiddelen werken. Zo kan de Nederlands Voedsel en Warenautoriteit hier om vragen wanneer zij een controle bij u uitvoeren.

 

Diverse soorten onderneningen uitgelicht:

Restaurants en bakkers:
Waar met eten wordt gewerkt dient men extra waakzaam te zijn op de aanwezigheid van dierplagen. Veel dierplagen kunnen namelijk ziektes verspreiden door in aanraking te komen met ons voedsel.
Veel van dit soort bedrijven bevinden zich in panden met bouwkundige gebreken. En omdat er met eten wordt gewerkt, maakt dit de bestrijding vaak extra lastig. Een goede samenwerking tussen u als opdrachtgever en ons als opdrachtnemer is van essentieel belang. 

 

Scholen en andere openbare gelegenheden

Veel openbare gebouwen krijgen te kampen met overlast van ongedierte. Veelal muizen, maar ook andere. Zo ook scholen. Op dit soort plekken dient de veiligheid extra gewaarborgd te worden.

 

Gemeenten en andere overheidsinstellingen

Vroeger hadden de gemeenten eigen mensen in dienst voor het bestrijden van ongedierte. Omdat velen dit niet meer hebben, schakelen ook zij onze hulp in van tijd tot tijd.

Dit kan variëren van een wespennest op openbaar terrein, wat gevaar oplevert.  Tot  een onafhankelijk onderzoek naar de gemelde overlast van ratten of muizen in bepaalde wijken.

 

Vastgoedbeheerders en VVE:

Bedrijfspanden.

Op veel bedrijventerreinen heerst overlast van ratten. Wanneer een dergelijke rattenplaag is bestreden, is vaak wachten tot de volgende de kop opsteekt. Dit is vaak gemakkelijk en voordelig tegen te gaan. Bijvoorbeeld wanneer er een collectieve overeenkomst wordt aangegaan met meerdere panden/beheerders. Zoals dit ook in de particuliere beveiligingsbranche gebeurt. Door permanent rattenlokdozen te laten staan, en deze periodiek te controleren, kan er voorkomen worden dat ratten schade aanbrengen aan panden of spullen.

 

Particuliere woonruimtes

Bent u verhuurder of beheerder van particuliere woonruimtes? Ook dan zult u te maken krijgen met bewoners die kampen met overlast van verschillende dierplagen. Misschien bent u niet verplicht hier actie op te ondernemen, maar doet u er wel verstandig aan.
Ook op dit gebied helpen wij graag. Dit doen wij uiteraard door een bestrijding in werking te stellen en naar de wering van het pand te kijken. Maar ook een goede communicatie naar de bewoners is van groot belang. Hen voorzien van tips en adviezen waarmee zij toekomstige plagen kunnen voorkomen. Of juist het geruststellen van de bewoner wanneer deze hevige stress ondervindt van een plaag.

 

 

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Neem contact op via 06-13376113

 

 

 

Opdrachtgevers